พัฒนาบ้านเกิด กับ เวลาที่เหลืออยู่

โดย…. fee travel

Email hidupmaju2010@gmail.com

ก็ได้แต่หวังอยากให้ลูกหลานกลับมาทำประโยคเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ ของตน แต่ก็เป็นเพียงความหวังลมๆแล้งๆ ด้วยเหตุผลหลายประการ ทั้งเรื่องของค่านิยม ความรู้สึก และค่าตอบแทน เราจึงได้คุยกันว่าสิ่งแรกที่เราจะทำให้เขารู้สึกรักในแผ่นดินเกิด ก็คือเราต้องสร้างศรัทธา ปลุกจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด ให้กับพวกเขาให้ได้ แต่สิ่งเหล่านี้คงต้องใช้เวลา ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ ที่จะทำให้ชนรุ่นหลังเหลียวกลับไปมองบ้านเกิดของตนเอง เกรงเสียแต่ว่าเวลาที่เหลืออยู่ของปู่ย่าตายาย จะมีไม่พอที่ได้เห็น ฟื้นคืนชีพ เขียวชอุ่ม ดังเมื่อวันวาน ก็ต้องฝากชนรุ่นหลังเอาไว้ด้วย

ผมก็มีความคิดอยากเห็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้น หันกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง จึงได้คิดโครงการ “รวมปัญญาพัฒนาบ้านเกิด” ขึ้นมา เพื่อให้คนที่เกิดในพื้นที่นั้นๆ เห็นความสำคัญกับบ้านเกิดของตนเอง เหลียวกลับไปมอง แล้วช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง

มีแนวคิดการเอาความรู้มาช่วย “กลไกพัฒนาพื้นที่” (เช่น จังหวัด อบต.) ให้สามารถกำหนดการพัฒนาพื้นที่บนฐานความรู้ ทั้งนี้เพื่อใช้โอกาสการกระจายอำนาจตามรัฐธรรมนูญให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โครงการนี้ตั้งอยู่บนปรัชญา/ความเชื่อว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงต้องเกิดจากภายใน ดังนั้นต้องร่วมทำงานนี้ภายใต้แนวความคิด “บ้านเกิดของเรา…เราต้องรวมปัญญาพัฒนาบ้านเกิด” ซึ่งเป็นการรวมพลังนักวิชาการที่จะใช้ความผูกพันในฐานะ “บ้านเกิด”

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการก็เพื่อ เปิดโอกาสให้นักวิชาการที่รักถิ่นฐานบ้านเกิด ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดบ้านเกิดของตน เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่าง “การขาดความรู้” ในพื้นที่กับ “ผู้สร้างความรู้”ในสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดงานวิจัยที่มีทิศทางที่จะแก้ปัญหาได้จริง สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และสถานการณ์จริงขณะนั้น และเพื่อให้จังหวัดมีข้อมูลและความรู้ที่จำเป็นเพื่อกำหนดทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนา

การหันกลับมาพัฒนาบ้านเกิด แน่นอนที่สุด ผู้ที่จะทำหน้าที่นี้ได้อย่างดี ก็ต้องเป็นคนในพื้นที่ ผู้ซึ่งกำข้อมูลของพื้นที่นั้นๆ เอาไว้ หากได้ดึงออกมาใช้เพื่อพัฒนาเชื่อแน่ว่าได้ผล

ฉะนั้นเราๆ ที่เป็นชนรุ่นหลัง อย่าปล่อยให้ความหวังของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย นั้นทลายลง หันกลับมามองแผ่นดินเกิดของตน แล้วอนุรักษ์สิ่งที่พวกเขาได้สร้างไว้ ควบคู่ไปกับการพัฒนา หากเป็นเช่นนี้ได้ เวลาที่เหลืออยู่ คงเป็นเวลาที่มีความสุขและมีค่ามากของพวกท่าน

Advertisements

1 Response to “พัฒนาบ้านเกิด”ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s
%d bloggers like this: